Διαχείριση Κοινοχρήστων

 

 

Εισαγωγή στο λογισμικό

 

Πλήρης ενεργοποίηση του λογισμικού

Εγγύηση καλής λειτουργίας

 

Βοήθεια στη βοήθεια

 

Στιγμιότυπα παραθύρων εργασίας

Σειρά εμφάνισης των βασικών στοιχείων

 

Κωδικός ασφαλείας σε αρχείο δεδομένων

Ορισμός κωδικού ασφαλείας

Αλλαγή κωδικού ασφαλείας

Αφαίρεση κωδικού ασφαλείας

Εισαγωγή κωδικού ασφαλείας

 

Εκτυπώσεις

Συνήθη εργαλεία στα παράθυρα προεπισκόπησης

Ορισμός εκτυπωτή προγράμματος

Ορισμός γραμματοσειράς εκτυπώσεων

Μέγεθος και προσανατολισμός χαρτιού