Ωρολόγια Προγράμματα

 

 

 

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ:

 

Τα απαιτούμενα στοιχεία για τη δημιουργία ωρολογίου προγράμματος

 

Τους χώρους κατασκευής ωρολογίου προγράμματος

 

 

DOWNLOAD

 

 

Πώς μπορώ να αποκτήσω το πλήρες πρόγραμμα;

Εκπαίδευση
Στήριξη

 

 

 

Διαλείμματα ανά Τάξη

Πληροφορική Α Ημ. Γυμν.