11 Ιουλίου 2020 (Νέα αρχεία .lsn με πληροφορία τάξεων και μαθημάτων για ευκολία σας)

Τα ωρολόγια προγράμματα Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων και Λυκείων άλλαξαν.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα του σχολείου σας. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε εσείς χειροκίνητα τις κατάλληλες διορθώσεις στα ήδη ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, να διορθώσετε τις ώρες κάποιου μαθήματος ή να προσθέσετε ένα καινούριο μάθημα ή να μετονομάσατε κάποιο μάθημα που αντικαταστάθηκε από άλλο.

Για το χειρισμό ενός 6ωρου μαθήματος προτείνουμε: Τον ορισμό 2 3ωρων μαθημάτων:

σε συνδυασμό με τη χρήση 1 περιορισμού #13 (συνεχόμενες αναθέσεις):

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

10 Μαΐου 2020 (Κάθε τάξη να έχει τα δικά της διαλείμματα)

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο η κάθε τάξη θα έχει δικά της διαλείμματα, με στόχο το πλήθος των μαθητών στο διάλειμμα να είναι ελάχιστο, χρησιμοποιήστε τον ανελαστικό περιορισμό #17 (Όχι από μία τάξη Α αμέσως σε άλλη τάξη Β).

 Παράδειγμα ωραρίου για ένα σχολείο με 3 τάξεις που η κάθε μία έχει δικό της διάλειμμα.

Στην εικόνα βλέπετε το παράθυρο ορισμού των ανελαστικών περιορισμών #17.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ένας καθηγητής αφού διδάξει στην Γ Λυκείου δεν μπορεί να συνεχίσει αμέσως μετά με την Α ή τη Β Λυκείου. Μπορεί φυσικά την αμέσως επόμενη ώρα να διδάξει στη Γ. Για να διδάξει όμως στην Α ή Β, αμέσως μετά τη Γ θα πρέπει να περιμένει αρκετό χρόνο που ισοδυναμεί με κενό.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

28 Αυγούστου 2019 (Νέα αρχεία .lsn με πληροφορία τάξεων και μαθημάτων για ευκολία σας)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Ημερησίου Λυκείου και των Εσπερινών Λυκείων άλλαξε.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα του σχολείου σας. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε εσείς χειροκίνητα τις κατάλληλες διορθώσεις στα ήδη ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, να διορθώσετε τις ώρες κάποιου μαθήματος ή να προσθέσετε ένα καινούριο μάθημα ή να μετονομάσατε κάποιο μάθημα που αντικαταστάθηκε από άλλο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

26 Αυγούστου 2019 (Χειρισμός 7ωρων μαθημάτων στη Γ Λυκείου)

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

19 Σεπτεμβρίου 2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

7 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

27 Ιουλίου 2015

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα του σχολείου σας. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε εσείς χειροκίνητα τις κατάλληλες διορθώσεις στα ήδη ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, να διορθώσετε τις ώρες κάποιου μαθήματος ή να προσθέσετε ένα καινούριο μάθημα ή να μετονομάσατε κάποιο μάθημα που αντικαταστάθηκε από άλλο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5 Σεπτεμβρίου 2014

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα του σχολείου σας. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε εσείς χειροκίνητα τις κατάλληλες διορθώσεις στα ήδη ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, να διορθώσετε τις ώρες κάποιου μαθήματος ή να προσθέσετε ένα καινούριο μάθημα ή να μετονομάσατε κάποιο μάθημα που αντικαταστάθηκε από άλλο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

25 Αυγούστου 2013

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α Γυμνασίου και της Α Λυκείου (ημερησίων και εσπερινών σχολείων) άλλαξε.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αντίστοιχο αρχείο που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα του σχολείου σας. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε εσείς χειροκίνητα τις κατάλληλες διορθώσεις στα ήδη ορισμένα μαθήματα. Δηλαδή, να διορθώσετε τις ώρες κάποιου μαθήματος ή να προσθέσετε ένα καινούριο μάθημα ή να μετονομάσατε κάποιο μάθημα που αντικαταστάθηκε από άλλο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

13 Σεπτεμβρίου 2012

Νέες αλλαγές στη λειτουργία (χειρισμό) των projects.

5 Σεπτεμβρίου 2012

Το πρόγραμμα μαθημάτων ενός μαθητή της Α Λυκείου σε Ημερήσιο Γενικό Λύκειο άλλαξε.

Επομένως μέχρι στιγμής, σε ένα μαθητή της Α Ημερησίου Γενικού Λυκείου θα παρέχονται 33 υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας, αντί των 32 υποχρεωτικών ωρών που παρέχονταν πέρσι.

Το πρόγραμμα μαθημάτων ενός μαθητή της Β Λυκείου σε Ημερήσιο Γενικό Λύκειο άλλαξε.

Επομένως μέχρι στιγμής, σε μαθητή της θεωρητικής κατεύθυνσης της Β Ημερησίου Γενικού Λυκείου θα παρέχονται 35 υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας, ενώ σε μαθητή της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης θα παρέχονται 34 υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας.

Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας 2 καθηγητών χρησιμοποιούμε τους ανελαστικούς περιορισμούς #8, κενό ή συμμετοχή καθηγητή σε ανάθεση. Αναθέτουμε σε ένα καθηγητή και μετά προσθέτουμε τον άλλο καθηγητή στην ανάθεση.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αρχείο Hmerisio_Lyceio_2012.lsn που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα ενός Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό.

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε διορθώσεις στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα. Στο παράθυρο Μαθήματα η Α και η Β Λυκείου θα θέλατε (μάλλον) να έχει ως εξής:

 

Για το χειρισμό του μαθήματος κατεύθυνσης του Δικαίου στη Β Λυκείου, και για ένα πιθανό σπάσιμο της θεωρητικής κατεύθυνσης, σας παραπέμπουμε στους ανελαστικούς περιορισμούς #11 (μη-συλλειτουργία τμημάτων), στον εκεί μηχανισμό παραγωγής σπασιμάτων και στο παράδειγμα Μια συνήθης Γ Λυκείου .

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

20 Αυγούστου 2011

Το πρόγραμμα μαθημάτων ενός μαθητή της Α Λυκείου σε Ημερήσιο Γενικό Λύκειο άλλαξε σημαντικά: ΦΕΚ 1213 τ Β

Σύμφωνα με το ΦΕΚ αυτό, σε ένα μαθητή της Α Λυκείου ενός Ημερησίου Γενικού Λυκείου θα παρέχονται πλέον μόνο 32 υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας, αντί των 34 υποχρεωτικών ωρών που παρέχονταν μέχρι και πέρσι. Οι αλλαγές έχουν ως εξής:

 

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα εκ του μηδενός κατεβάστε και αποθηκεύστε το αρχείο Hmerisio_Lyceio_2011.lsn που περιέχει την πληροφορία για τις τάξεις και τα μαθήματα ενός Ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Μετά, από το παράθυρο Τάξεις διαβάστε τα δεδομένα από το αρχείο αυτό. Το συγκεκριμένο αρχείο έχει ήδη συμπεριληφθεί στις νέες εγκαταστάσεις του Ωρολόγια Προγράμματα και επομένως δε χρειάζεται να το κατεβάσετε από τη θέση αυτή, αφού ήδη υπάρχει μέσα στον υποφάκελο \Lsns του φακέλου εγκατάστασης του προγράμματος.

 

Αν θα δημιουργήσετε ωρολόγιο πρόγραμμα διορθώνοντας ένα ήδη υπάρχον τότε θα πρέπει να κάνετε διορθώσεις στα ήδη υπάρχοντα μαθήματα. Στο παράθυρο Μαθήματα η Α Λυκείου θα θέλατε (μάλλον) να έχει ως εξής:

Επομένως, θα πρέπει να διαγράψετε κάποια μαθήματα και να προσθέσετε κάποια άλλα.

 

Χειρισμός της Ερευνητικής εργασίας (Project)

Προβλέπουμε ότι ο χειρισμός του μαθήματος Project δεν θα είναι μονοσήμαντος. Δύο προφανείς (και σίγουρα καθοριστικοί) παράγοντες είναι:

Αυτό εξηγεί και το γιατί στα μαθήματα προσθέσαμε πολλές εκδοχές για το μάθημα Project, ώστε να καλύψουμε κάθε ανάγκη. Μερικά από τα ερωτήματα που θα κληθείτε να απαντήσετε:

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ