Ωρολόγια Προγράμματα
(έκδοση 8.1, 2024)

Πληρέστατο λογισμικό για παραγωγή ωρολογίων προγραμμάτων Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων-ΤΕΕ, φροντιστηρίων κ.λπ.

Η παραγωγή ωρολογίου προγράμματος γίνεται σε δύο βήματα. Πρώτα γίνεται η τοποθέτηση ωρών με ικανοποίηση μέχρι και 15 κατηγοριών ανελαστικών περιορισμών και ακολουθεί η αναδιάταξη των τοποθετημένων ωρών για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης μέχρι και 15 κατηγοριών ελαστικών περιορισμών (προτιμήσεων).

Πέραν των αναμενόμενων, είναι εφοδιασμένο και με:

Μάθετε περισσότερα...

 

Απλές Επιτηρήσεις
(έκδοση 4, 2022)

Διαχείριση επιτηρήσεων με μία περίοδο εξέτασης την ημέρα, σύμφωνα με τους κανόνες των Πανελληνίων εξετάσεων.

  • Ο ίδιος επιτηρητής να μην επιτηρεί στην ίδια αίθουσα περισσότερο από μία φορά.

  • Μη συνύπαρξη δύο επιτηρητών στον ίδιο χώρο.

  • Περιορισμός στη διαθεσιμότητα των επιτηρητών.

  • Προτίμηση για ομάδες επιτηρητών, για τις ίδιες ημέρες.

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μερικές περιπτώσεις σχολικών εφημεριών, σύμφωνα με τα παραδείγματα που το συνοδεύουν.

 

Μάθετε περισσότερα...

 

Δωρεάν λογισμικά

Συλλογή από 190 λογισμικά και προσομοιώσεις (έκδοση 15 Ιουλίου 2023):

  • χρηστικά (5)

  • γενικού ενδιαφέροντος (4)

  • στα Μαθηματικά (19)

  • τη Φυσική (138)

  • τη Χημεία (18)

  • σπαζοκεφαλιές (6)

Χρήσιμα. Εποικοδομητικά. Διδακτικά. Έγκυρα. Μελετημένα. Διαφορετικά. Ενδιαφέροντα. Άρτια.

 

 Μάθετε περισσότερα...

 

 

Διαχείριση κοινοχρήστων, έκδοση 2.1

Αξιόπιστο, πλήρες και απλό στη χρήση εργαλείο λογισμικού για να ευκολύνει τη ζωή του διαχειριστή μιας πολυκατοικίας.

Μάθετε περισσότερα...

 

Σιτηρέσιο, έκδοση 1.0

Μηχανή αυτόματης και/ή χειροκίνητης παραγωγής σιτηρεσίων με βάση τις θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στις τροφές, και που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός ζώου και γενικότερα ενός οργανισμού. Αξιολόγηση του παραγόμενου σιτηρεσίου και αναζήτηση του καλύτερου ή ενός αποδεκτού αλλά οικονομικότερου σιτηρεσίου. (Όλα τα στοιχεία εισάγονται από το χρήστη)

 Μάθετε περισσότερα...

 

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας