Το λογισμικό Απλές Επιτηρήσεις

 

 

 

 

Το λογισμικό Απλές Επιτηρήσεις, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα εργαλείο για την κατασκευή προγράμματος απλών επιτηρήσεων, όπως αυτών που απαιτούνται στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Η λέξη «Απλές» αναφέρεται στο γεγονός ότι:

 

Το λογισμικό Απλές Επιτηρήσεις είναι 32bit εφαρμογή της Microsoft VB6 και τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες των Microsoft Windows.

 

Τι μπορείτε να επιτύχετε με το λογισμικό αυτό;

 

Τι μπορείτε να κερδίσετε με το λογισμικό αυτό;

 

 

Στο λογισμικό Απλές Επιτηρήσεις δεν υπάρχουν ουσιαστικοί περιορισμοί στον αριθμό των ημερών, τον αριθμό των χώρων και τον αριθμό των επιτηρητών. Ίσως, στην περίπτωση που το πλήθος των χώρων προς επιτήρηση είναι ασυνήθιστα μεγάλο, τότε μπορεί να υπάρχει δυσκολία εμφάνισης στοιχείων στην οθόνη, σε μικρές αναλύσεις.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες για τη χρήση του λογισμικού αυτού. Προσπαθήσαμε ο σχεδιασμός του να αποπνέει ταυτόχρονα ευκολία και αξιοπιστία και κάθε αντικείμενο να βρίσκεται στην αναμενόμενη θέση.

 

Η σειρά των βημάτων που νομίζουμε ότι πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει είναι αυτή του κυρίως μενού (από αριστερά προς τα δεξιά) και σε κάθε ενότητα του μενού από πάνω προς τα κάτω.

 

 

Ευχόμαστε, το Απλές Επιτηρήσεις, να σας ικανοποιήσει.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα το κάνει…

 

 

Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης &

Ελισσάβετ Κατέχου

SHSoft