ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΛΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

ΒΗΜΑ 1: Παραγωγή αποδεικτικού αγοράς

Εκτυπώστε, συμπληρώστε και αποστείλατε με φαξ τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς. (Εναλλακτικά στείλτε μας ένα email (sthadji@otenet.gr) με τα απαραίτητα στοιχεία.)
 

ΒΗΜΑ 2: Πληρωμή και παραλαβή του πλήρους λογισμικού.

 

ΒΗΜΑ 3: Παροχή ενός κωδικού ενεργοποίησης, αντίστοιχου του κωδικού αναφοράς του αντιτύπου σας

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

(από 1/6/2016)

 

Σημειώσεις

 

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας