ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

 

ΒΗΜΑ 1: Παραγωγή αποδεικτικού αγοράς

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, εκτυπώστε, συμπληρώστε και αποστείλατε με φαξ τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς. (Εναλλακτικά στείλτε μας ένα email (sthadji@otenet.gr) με τα απαραίτητα στοιχεία.)
 

ΒΗΜΑ 2: Πληρωμή και παραλαβή του πλήρους λογισμικού.

 

ΒΗΜΑ 3: Παροχή ενός κωδικού ενεργοποίησης, αντίστοιχου του κωδικού αναφοράς του αντιτύπου σας

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
(1/1/2022)

 

 

Σημειώσεις

 

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας