Το πλήρες πρόγραμμα Διαχείριση Κοινοχρήστων δεν υπόκειται σε κάποιο περιορισμό στον αριθμό των διαμερισμάτων, τον αριθμό των εμπλεκομένων προσώπων, τον αριθμό των δαπανών, τον αριθμό των πληρωμών και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Για να γνωρίσετε τις δυνατότητες του προγράμματος καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, σας δίνουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα DEMO του προγράμματος. Στην έκδοση DEMO, το πρόγραμμα:

 

Αν λαμβάνετε κατά τη λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης προειδοποίηση ασφαλείας, όπως την παρακάτω από τον Google Chrome ξεπεράστε τη φοβία:

Αν υπάρχει κάποια έλλειψη στις ήδη εγκατεστημένες στο σύστημά σας (ελληνικές) γραμματοσειρές οθόνης ή true type, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την παρακάτω συλλογή γραμματοσειρών:

Στην περίπτωση που το σύστημά σας είναι αμιγώς ξενόγλωσσο και στη θέση των ελληνικών βλέπετε ερωτηματικά θα πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα για non-Unicode εφαρμογές τα Ελληνικά.