ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

ΒΗΜΑ 1: Παραγωγή αποδεικτικού αγοράς

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο (PDF) με τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς.  Συμπληρώστε τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία. Αποθηκεύστε. Στείλτε το αρχείο ως συνημμένο ενός e-mail σας στο sthadji@otenet.gr.

ΒΗΜΑ 2: Πληρωμή και παραλαβή του πλήρους λογισμικού.

ΒΗΜΑ 3: Παροχή ενός κωδικού ενεργοποίησης, αντίστοιχου του κωδικού αναφοράς του αντιτύπου σας

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ

Το παραπάνω αδιάσπαστο τρίπτυχο αποτελεί πακέτο προσφοράς και τιμολογείται με το ποσό:

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας