ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

ΒΗΜΑ 1: Παραγωγή αποδεικτικού αγοράς

Εκτυπώστε, συμπληρώστε και αποστείλατε με φαξ τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς.
Εναλλακτικά
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο (PDF) με τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς.  Συμπληρώστε τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία. Αποθηκεύστε. Στείλτε το αρχείο ως συνημμένο ενός e-mail σας στο sthadji@otenet.gr.

ΒΗΜΑ 2: Πληρωμή και παραλαβή του πλήρους λογισμικού.

ΒΗΜΑ 3: Παροχή ενός κωδικού ενεργοποίησης, αντίστοιχου του κωδικού αναφοράς του αντιτύπου σας

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

(από 1/9/2018)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  «ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

(από 1/9/2018)

Το παραπάνω αδιάσπαστο τρίπτυχο αποτελεί πακέτο προσφοράς και τιμολογείται με το ποσό:

 

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας