ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

Το Ωρολόγια Προγράμματα εποφελείται από τους χρήστες του για να διορθωθεί και κυρίως να αυξηθεί. Είναι αδύνατο να πραχθεί ένα άρτιο πρόγραμμα για Η/Υ μόνο από ένα άτομο, οσοδήποτε ενημερωμένο και αν είναι αυτό. Έτσι, αρκετοί συνάδελφοι προγραμματιστές σχολείων, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα αυτά του κατασκευαστή του προγράμματος, έκαναν προτάσεις για να ικανοποιήσουν τις δικές τους (αυξημένες) προτιμήσεις. Αναπόφευκτα, οι συνάδελφοι αυτοί βοήθησαν στη μορφοποίηση του Ωρολόγια Προγράμματα.

 

Είναι πραγματική η θέληση να ικανοποιηθεί κάθε συνάδελφος προγραμματιστής σχολείου που εμπειστεύεται το Ωρολόγια Προγράμματα για την παραγωγή του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου του. Η θέληση αυτή δεν αποδεικνύεται μόνο με την παροχή τεχνικής βοήθειας αλλά και με τη συνεχή επαύξηση του προγράμματος.

 

Είναι ειλικρινής η ανάγκη έκφρασης των ευχαριστιών μου σε μερικούς από αυτούς τους συναδέλφους που η συμβολή τους ήταν καθοριστική.

 

 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που επικοινώνησαν μαζί μου. Ανεξάρτητα από την οξύτητα της έκφρασης των απόψεών τους, προσέφεραν ιδέες που ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα.

Σε ένα τέτοιο συνάδελφο οφείλεται και η δημιουργία αυτού του τερατώδους συστήματος των 200 και πλέον ελέγχων.

 

Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης

SH-Soft