Το πλήρες πρόγραμμα Ωρολόγια Προγράμματα (και η demo έκδοση) δεν υπόκεινται σε κάποιο περιορισμό στο πλήθος των καθηγητών, των τμημάτων, των αιθουσών, των περιορισμών ή προτιμήσεων και των ωρών διδασκαλίας.

Για να γνωρίσετε τις δυνατότητες του προγράμματος καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, σας δίνουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας ένα DEMO του προγράμματος.

Στην έκδοση DEMO, το πρόγραμμα:

 

 

 

Αν λαμβάνετε κατά τη λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης προειδοποίηση ασφαλείας, όπως την παρακάτω από τον Google Chrome ξεπεράστε τη φοβία:

Αν υπάρχει κάποια έλλειψη στις ήδη εγκατεστημένες στο σύστημά σας (ελληνικές) γραμματοσειρές οθόνης ή true type, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την παρακάτω συλλογή γραμματοσειρών:

Στην περίπτωση που το σύστημά σας είναι αμιγώς ξενόγλωσσο και στη θέση των ελληνικών βλέπετε ερωτηματικά θα πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα για non-Unicode εφαρμογές τα Ελληνικά.