ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ SH-Soft ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

 

Διαγραμματική περιγραφή της κίνησης σε ευθύ δρόμο

 

1. Διαγράμματα θέσης - χρόνου

2. Μετατόπιση, διάστημα και οι μέσοι ρυθμοί κάλυψής τους

3. Διαγραμματικός υπολογισμός της ταχύτητας στην ομαλή κίνηση ως κλίση στο διάγραμμα θέσης με το χρόνο.

4. Διαγράμματα μετατόπισης και ταχύτητας όταν η ταχύτητα μεταβάλλεται κατά βούληση

5. Διαγραμματικός υπολογισμός της στιγμιαίας ταχύτητας ως κλίση σε διάγραμμα θέσης με το χρόνο.

6. Υπολογισμός της μετατόπισης ως εμβαδού από το διάγραμμα της στιγμιαίας ταχύτητας με το χρόνο.

7. Διαγραμματικός υπολογισμός της επιτάχυνσης στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ως κλίση στο διάγραμμα στιγμιαίας ταχύτητας με το χρόνο.

8. Διαγράμματα θέσης, στιγμιαίας ταχύτητας και επιτάχυνσης  όταν η επιτάχυνση μεταβάλλεται κατά βούληση

9. Διαγραμματικός υπολογισμός της επιτάχυνσης στη μεταβαλλόμενη κίνηση ως κλίση στο διάγραμμα στιγμιαίας ταχύτητας με το χρόνο.

 

 

 

10. Υπολογισμός της μεταβολής της στιγμιαίας ταχύτητας ως εμβαδού από το διάγραμμα της στιγμιαίας επιτάχυνσης με το χρόνο.

 

 

 

Άμεσες εφαρμογές της θεωρίας των απλών ευθύγραμμων κινήσεων

 

1. Ομαλές ευθύγραμμες κινήσεις

2. Συναντήσεις κινητών που κινούνται ομαλά

3. Σύγκριση ομαλά επιταχυνόμενων κινήσεων

4. Διαγραμματική μελέτη μιας τυπικής προσπέρασης ενός φορτηγού.

5. Διαγραμματική μελέτη μιας τυπικής κίνησης αυτοκινήτου και η μέση ταχύτητά του κατά την κίνηση αυτή.

6. Η χρονική καθυστέρηση στις ομαλές κινήσεις. Συγκρίσεις μεταξύ ομαλών κινήσεων δύο φορτηγών. Μελέτη προβλημάτων συνάντησης κινητών.

 

 

 

7. Έγκαιρο φρενάρισμα για ορατό εμπόδιο και για τυχαία εμφανιζόμενο εμπόδιο.

 

 

 

(Τελευταία ενημέρωση 19 Μαρτίου 2017)