ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ

 

ΒΗΜΑ 1: Παραγωγή αποδεικτικού αγοράς

Εκτυπώστε, συμπληρώστε και αποστείλατε με φαξ τη φόρμα εντολής για την παραγωγή ενός αποδεικτικού αγοράς. (Εναλλακτικά στείλτε μας ένα email (sthadji@otenet.gr) με τα απαραίτητα στοιχεία.)
 

ΒΗΜΑ 2: Πληρωμή και παραλαβή του λογισμικού

 

ΒΗΜΑ 3: Παροχή των αγορασθέντων κωδικών ενεργοποίησης, αντίστοιχων των κωδικών αναφοράς των αντιτύπων σας

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
 

Λογισμικό και ενεργοποίηση

 

Σημειώσεις

 

Η εταιρεία SHSoft.gr &
στοιχεία επικοινωνίας