Σιτηρέσιο, έκδοση 1.0

 

 

 

 

Το λογισμικό Σιτηρέσιο, είναι μια μηχανή για την αυτόματη ή χειροκίνητη παραγωγή σιτηρεσίων με βάση τις θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στις τροφές, και που πρέπει να λαμβάνονται από ένα οργανισμό.

Η πληροφορία για τροφές, οργανισμούς και θρεπτικές ουσίες εισάγονται από το χρήστη και το Σιτηρέσιο δεν συνοδεύεται από τέτοιες πληροφορίες.

Το λογισμικό Σιτηρέσιο είναι 32bit εφαρμογή της Microsoft VB6 και τρέχει σε όλες τις πλατφόρμες των Microsoft Windows.

Στο λογισμικό Σιτηρέσια δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των τροφών, τον αριθμό των οργανισμών ή τον αριθμό των θρεπτικών ουσιών, ούτε στις μεταξύ τους σχέσεις περιεκτικότητας.

 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες για τη χρήση της μηχανής αυτής. Προσπαθήσαμε ο σχεδιασμός της να αποκαλύπτει ευκολία και κάθε αντικείμενο να βρίσκεται σε αναμενόμενη θέση. Η σειρά των βημάτων που νομίζουμε ότι πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει είναι αυτή του κυρίως μενού (από αριστερά προς τα δεξιά) και σε κάθε ενότητα του μενού από πάνω προς τα κάτω.

 

 

Ευχόμαστε, το Σιτηρέσιο, να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα το κάνει…

 

 

Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης &

Ελισσάβετ Κατέχου

SHSoft