Η SHSoft.gr είναι ατομική επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών

  • της Ελισσάβετ Κατέχου (PhD, University of Oxford, UK)

  • και του Στέλιου Χατζηθεοδωρίδη (PhD, Brown University, USA).

 

Σκοπός της SHSoft.gr είναι η προώθηση λογισμικού που καταρχήν αναπτύχθηκε για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών αλλά μετεξελίχθηκε, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους χρήστες, για να ικανοποιεί ευρύτερες ανάγκες και να καλύπτει χρήστες με διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων είτε ως προς τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε και ως προς την επιτέλεση συγκεκριμένου έργου.

 

Η SHSoft.gr προωθεί λογισμικά για τα οποία υπογράφει την κατασκευή τους και εγγυάται όχι μόνο την καλή λειτουργία τους αλλά και απόλυτη υποστήριξη είτε αυτή είναι τεχνικής φύσης είτε και εκπαίδευσης.

 

Ο σχεδιασμός του λογισμικού του σχετικού με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι προσανατολισμένος στην επίτευξη συγκεκριμένων και (συνήθως) απαιτητικών παιδευτικών στόχων με τη λιγότερη δυνατή προετοιμασία.

 

Ο σχεδιασμός των λογισμικών Ωρολόγια Προγράμματα, Απλές Επιτηρήσεις κ.λπ. είναι προσανατολισμένος στην επιτέλεση συγκεκριμένου πολυσύνθετου έργου με απολύτως λογικά και αναμενόμενα βήματα και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης στο τελικό αποτέλεσμα.

 

Δεν είναι τυχαίο που μέχρι στιγμής πάνω από 120 προγραμματιστές σχολείων (από τα οποία τα περισσότερα είναι ημερήσια γενικά λύκεια) εμπιστεύτηκαν τις δυνατότητες του Ωρολόγια Προγράμματα.

 

Η Ελισσάβετ Κατέχου και ο Στέλιος Χατζηθεοδωρίδης είναι ενεργά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Στοιχεία επικοινωνίας